Bästa båtförsäkringen - Billigast båtförsäkring 2024

Syftet med en båtförsäkring är att erbjuda skydd och ersättning vid diverse olika händelser och olyckor som kan drabba båtägare. Det finns inget krav på att ha en båtförsäkring men det erbjuder en trygghet både när du är ute på sjön såväl som när båten ligger i hamn eller står på land.

jämför båtförsäkringar 2020

Vanliga försäkringsärenden är kollision, stöld, brand, grundstötning och skadegörelse. Det finns även en mängd olika tilläggsförsäkringar som kan adderas till din båtförsäkring för att täcka specifika behov. Du bör alltid jämföra båtförsäkringar innan du tar ett beslut eftersom villkor, pris och utbud tenderar att variera hos de olika försäkringsbolagen.

Nedan har vi listat tre försäkringsbolag vars båtförsäkringar är topprankade på nätet och i diverse jämförelser samt undersökningar. 

Bästa båtförsäkringen 2023

Hitta den bästa båtförsäkringen 2024

Vi rekommenderar

4.5/5

Atlantica tillhör Moderna och har förutom en populär båtförsäkring även professionell skadereglering, båtkunnig personal samt nära kontakt med branschen. 

 • Märkesspecifika försäkringar

 • Båtkunnig service

 • Påverka premien med olika självrisknivåer

 • Flexibel samt erbjuder flera tillägg

Bäst båtförsäkring 2020
4/5

Svedea toppar jämförelserna för båtförsäkringar och erbjuder flera olika nivåer av skydd. Det går att teckna märkesförsäkringar för flera båtmodeller samt motorer.

 • Högst upp i Svenskt Kvalitetsindex för fordon

 • Märkesspecifika försäkringar

 • 30 % rabatt om du har stöldskydd på båten.

 • Hög kundnöjdhet

Recension påväg

3.5/5

Folksam har en populär båtförsäkring som gäller året runt. Försäkringen inkluderar alltid båtassistans med direkt tillgång till larmcentral.

 • Gäller året runt

 • Till sjöss och när båten står på land

 • Samla försäkringar och få upp till 25 % rabatt

 • Gäller i hela Norden.

Recension påväg

Vi rekommenderar

Bäst båtförsäkring 2020

Atlantica tillhör Moderna och har förutom en populärt båtförsäkring även professionell skadereglering, båtkunnig service och nära samarbete med båtbranschen. Båtförsäkringen är flexibel och det finns möjlighet att anpassa din försäkring med flera olika tillägg.

4.5/5

 • Båtkunniga medarbetare

 • Flexibel med flera tillägg

 • Påverka din premiekostnad 

Bäst båtförsäkring 2020
4/5

Svedea rankar högt upp i Svenskt kvalitetsindex jämförelse av båtförsäkringar och erbjuder flera olika nivåer av skydd. Det går att teckna märkesförsäkringar till ett stort antal båtmodeller samt för Suzuki eller Yamaha-motorer som är köpta hos en auktoriserad återförsäljare. 

 • Märkesspecifika försäkringar

 • 30 % rabatt med stöldskydd

 • Hög kundnöjdhet

Recension påväg

Bäst båtförsäkring 2020
3.5/5

Folksam har en enkel men populär båtförsäkring som gäller året runt, till sjöss och när båten står på land. Försäkringen inkluderar alltid båtassistans med direkt tillgång till larmcentral. Försäkringen är ej begränsad till Sveriges gränser utan gäller i hela norden.

 • Gäller året runt

 • Både till sjöss och på land

 • Gäller i hela Norden

Recension påväg

Om båtförsäkringar

Till skillnad från den obligatoriska trafikförsäkringen som krävs för att framföra fordon på svenska vägar är en båtförsäkring inget krav. Detta betyder att du kan köra din båt på svenska vatten helt utan någon försäkring. Det är dock klokt att teckna en båtförsäkring då eventuella skador och olyckor kan bli mycket dyra om man står utan en försäkring.

Utöver kompensation för eventuella skador som uppstår på din båt och dina passagerare erbjuds du skydd utifall att du orsakat skador på andras båtar eller passagerare (något som kan liknad vid en trafikförsäkring). Utan en försäkring kan kostnader i form av skadestånd bli omfattande och få stora privatekonomiska konsekvenser.

Utöver klassiska olyckor som kan ske på sjön erbjuder de flesta båtförsäkringar skydd när båten ligger i hamn eller står på land. Utöver ersättning vid eventuell skadegörelse är just skydd mot stöld något som utgör viktig del i försäkringen då en stulen båtmotor är något som allt för många båtägare tvingats uppleva. Sjösättning, transport, av- och påriggning samt lyft med kran är riskfyllda moment som täcks av de flesta försäkringarna.

Båtförsäkringar är begränsade till specifika områden vilket innebär att du vid längre och mer omfattande resor bör se över på vilka vatten din försäkring gäller s.k giltighetsområde. Ska du resa utanför ditt giltighetsområde erbjuder de flesta försäkringsbolag diverse tilläggsförsäkringar som du kan teckna tillfälligt, likt en förlängd reseförsäkring.

Vad ingår i en båtförsäkring?

Att teckna en båtförsäkring skiljer sig lite från att teckna en bilförsäkring, speciellt i sättet försäkringsbolagen väljer att dela upp försäkringarna. Vid båtförsäkring talar man ej om hel- och halvförsäkringar, istället är det vanligt att försäkringsbolagen tar fram egna paket som är mer eller mindre omfattande. I andra fall har försäkringsbolaget en enda grundförsäkring som man sedan kan komplettera med diverse tilläggsförsäkringar som kan tänkas nödvändiga. Generellt sett ingår följande skydd i en klassisk båtförsäkring.

Skador på båten

 • Stöld och skadegörelse: Utöver att skydda båten och motorn skyddar försäkringen även personliga tillhörigheter som förvaras i båten. För att få full ersättning för en förlust eller skada krävs det ofta att du som ägare har vidtagit vissa specifika säkerhetsåtgärder – något som ofta beskrivs som aktsamhetskrav. Exempelvis behöver du aktivt vidta vissa åtgärder för att minimera stöldrisk. En sådan åtgärd kan vara att du använder ett ordentligt och godkänt lås på motorn.
 • Sjöskada: Grundstötning, kollision, kantring och liknande är vanliga olyckor som sker på sjön, försäkringen täcker kostnader som uppstår i samband med dessa (både på din samt andras egendom).
 • Brandskador: Om en brand uppstår på båten till följd av en olycka, skadegörelse eller kortslutning erbjuds ofta ersättning för skadorna som uppstår. Även bränder och skador som orsakats av mer ovanliga händelser så som blixtnedslag eller explosion brukar täckas.
 • Transportskador: Att flytta på båtar är ett riskfyllt moment och det händer att saker går fel. Skador som uppstår vid uppläggning, sjösättning samt transport täcks av försäkringen. Båten oftast försäkrad även under tiden den står på land under höst och vinter.
 • Båtassistans: Behöver båten bärgas till följd av motorproblem eller liknande erbjuder vissa försäkringsbolag lösningar för detta. Denna punkt skiljer sig dock i villkor hos de olika bolagen och är inte garanterad att ingå i de mindre omfattande båtförsäkringarna.

Personskador 

 • Ansvarsskydd: Skulle en situation uppstå där du kräver/krävs på skadestånd kan försäkringsbolaget hjälpa till. Det försäkringsbolaget kan göra är främst att hjälpa till att utreda händelsen och undersöka vem som gjort sig skyldig till vad. De kan även bistå med hjälp genom att medla med eventuell motpart, de kan även hjälpa till med utbetalning av skadestånd.
 • Rättsskydd: Skulle en rättslig tvist uppstå som leder till en rättsprocess hjälper försäkringsbolaget dig genom att täcka eventuella rättegångskostnader.
 • Krisskydd: Om ett behov av terapi uppstår till följd av en olycka eller traumatisk händelse på sjön erbjuder försäkringsbolagen ofta kompensation för ett bestämt antal besök med en psykolog eller terapeut.

Populära tilläggsförsäkringar för båt

Eftersom de olika försäkringsbolagen utformar sina “basförsäkringar” för båtar på olika sätt så kan olika saker ingå, det som inte ingår i baspaketet brukar istället erbjudas som tilläggsförsäkring. Nedan kommer vi att lista de vanligaste tilläggsförsäkringarna, ibland ingår de redan i båtförsäkringen men i andra fall behöver du alltså, vid behov, komplettera med dessa.

 • Jolle: Det är vanligt att jollen täcks av båtförsäkringen men då ofta till en begränsad summa. Om du har en jolle vars värde överstiger standardförsäkringens ersättning kan det vara aktuellt att tilläggsförsäkra jollen separat. Läs försäkringsvillkoren och avgör om en kompletterande försäkring för jollen är motiverat.
 • Trailer: Om du önskar kan du utöka din försäkring så att den täcker din båttrailer, din försäkring inkluderar då ersättning för brand-, stöld- och vagnskador på trailern.
 • Dyr elektronik: Eftersom elektronik och diverse annan tillbehörsutrustning har ett relativt lågt ersättningstak vid båtförsäkring väljer många att höja detta med hjälp av en tilläggsförsäkring. Detta är alltså något som är aktuellt för dig som installerat värdefull utrustning på båten eller förvarar andra dyra tillhörigheter på båten.
 • Uthyrning: Eftersom uthyrning innebär en ökad risk att skador uppstår på båten väljer de flesta försäkringsbolag att ta ut en högre försäkringspremie om försäkringen ska gälla under uthyrningsperioden. Villkoren varierar mellan bolagen men det är vanligt att du kan engångsförsäkra båten under själva uthyrningsperioden till en fast kostnad.
 • Utökat område: Om du ska färdas med din båt på vatten där din försäkring ej är giltig behöver du utöka ditt försäkringsområde – denna försäkring kallas ofta för “utökad område”.

Jämföra båtförsäkring

När det är dags att teckna en båtförsäkring är det såklart smart att jämföra de olika alternativen som finns tillgängliga på marknaden. När du jämför båtförsäkringar så finns det flera olika faktorer att ta med i beräkningen. Tänk på att en “billig båtförsäkring” lätt kan bli dyrare än en “dyr båtförsäkring” om den inte täcker rätt saker. Läs igenom villkoren noggrant och fundera på vilka eventuella tilläggsförsäkringar som är aktuella.

Eftersom vi på bästförsäkringar.se inte vet vilka specifika behov du som båtägare har är det svårt att ge några specifika rekommendationer inför just ditt val – det vi valt att göra är istället att sammanställa de mest populära aktörerna. På så sätt kan du som läsare utgå från dessa när du börjar jämföra de olika båtförsäkringarna som finns tillgängliga.

Vad kostar en båtförsäkring?

Den genomsnittlige båtägaren betalar omkring 3000 kr per åt för sin båtförsäkring. Har du en större och dyrare båt så kan du dock räkna med högre summor. Vilket pris du erbjuds hos de olika försäkringsbolagen kan variera mycket – även för samma modell. När försäkringsbolagen bestämmer vilken premie som ska betalas tar de hänsyn till faktorer så som bland annat: vilken båt du har, modellens skadestatistik, hur du förvarar din båt på land samt i vilken hamn den ligger i när den är sjösatt.

Tips för billigast båtförsäkring

Utöver att jämföra olika båtförsäkringar och dess försäkringspremier finns det vissa saker du som båtägare kan göra för att få en billigare båtförsäkring. Detta handlar alltså om att uppfylla vissa krav och utföra vissa förebyggande åtgärder som minskar risken för försäkringsbolagen. Följande hjälper dig att få en billig båtförsäkring:

 • Installera ett båtlarm
 • Införskaffa ett godkänt lås
 • Installera en elektronisk startspärr
 • Använd stöldmärkning i form av ID-märkning eller DNA-märkning
 • Se över kraven försäkringsbolaget har för reducerad självrisk
billigaste båtförsäkringen

Frågor och svar om båtförsäkring

Vad kostar det att försäkra en båt?

Kostnaden för en båtförsäkring varierar beroende på vilken typ av båt du försäkrar samt vilket försäkringsbolag du väljer. Genomsnittskostnaden för en båtförsäkring år 2020 var dock cirka 3 400 kronor per år. 

Måste man försäkra en båt?

Nej, det finns ingen lag som säger att du som båtägare måste försäkra din båt. Däremot kan det vara bra att åtminstone teckna en ansvarsförsäkring som skyddar dig ekonomiskt mot skadeståndskrav vid en incident.

Vilken båtförsäkring ska jag välja?

Det beror på vilket skydd du och din båt behöver. Det bästa är att välja en märkesspecifik försäkring med lämpliga tillägg för bästa möjliga skydd. Vi rekommenderar Atlantica som även erbjuder en kompetent kundtjänst och ger dig möjlighet att själv påverka din premie med hjälp av självrisken.

Vad täcker en båtförsäkring?

En båtförsäkring täcker bland annat stöld, skadegörelse, brand, båtassistans och transportskador. Den brukar även innehålla ett personskydd i form av ansvars-, rätts- och krisskydd.

Båtförsäkringar jämförelse 2024

Vi rekommenderar

4.5/5

Atlantica tillhör Moderna och har förutom en populär båtförsäkring även professionell skadereglering, båtkunnig personal samt nära kontakt med branschen. 

 • Märkesspecifika försäkringar

 • Båtkunnig service

 • Påverka premien med olika självrisknivåer

 • Flexibel samt erbjuder flera tillägg

Bäst båtförsäkring 2020
4/5

Svedea toppar jämförelserna för båtförsäkringar och erbjuder flera olika nivåer av skydd. Det går att teckna märkesförsäkringar för flera båtmodeller samt motorer.

 • Högst upp i Svenskt Kvalitetsindex för fordon

 • Märkesspecifika försäkringar

 • 30 % rabatt om du har stöldskydd på båten.

 • Hög kundnöjdhet

Recension påväg

3.5/5

Folksam har en populär båtförsäkring som gäller året runt. Försäkringen inkluderar alltid båtassistans med direkt tillgång till larmcentral.

 • Gäller året runt

 • Till sjöss och när båten står på land

 • Samla försäkringar och få upp till 25 % rabatt

 • Gäller i hela Norden.

Recension påväg

Vi rekommenderar

Bäst båtförsäkring 2020

Atlantica tillhör Moderna och har förutom en populärt båtförsäkring även professionell skadereglering, båtkunnig service och nära samarbete med båtbranschen. Båtförsäkringen är flexibel och det finns möjlighet att anpassa din försäkring med flera olika tillägg.

4.5/5

 • Båtkunniga medarbetare

 • Flexibel med flera tillägg

 • Påverka din premiekostnad 

Bäst båtförsäkring 2020
4/5

Svedea rankar högt upp i Svenskt kvalitetsindex jämförelse av båtförsäkringar och erbjuder flera olika nivåer av skydd. Det går att teckna märkesförsäkringar till ett stort antal båtmodeller samt för Suzuki eller Yamaha-motorer som är köpta hos en auktoriserad återförsäljare. 

 • Märkesspecifika försäkringar

 • 30 % rabatt med stöldskydd

 • Hög kundnöjdhet

Recension påväg

Bäst båtförsäkring 2020
3.5/5

Folksam har en enkel men populär båtförsäkring som gäller året runt, till sjöss och när båten står på land. Försäkringen inkluderar alltid båtassistans med direkt tillgång till larmcentral. Försäkringen är ej begränsad till Sveriges gränser utan gäller i hela norden.

 • Gäller året runt

 • Både till sjöss och på land

 • Gäller i hela Norden

Recension påväg