Billig MC försäkring 2023

Om du ska framföra en motorcykel på svenska vägar så är det krav på att du har en trafikförsäkring. En trafikförsäkring är det mest grundläggande försäkringsskyddet och är till för att täcka eventuella skador som du förorsakar på andra personer samt deras egendom.

Utöver den obligatoriska trafikförsäkringen ser de flesta MC-förare till att försäkra sin egen motorcykel.

Bäst MC försäkring 2020

För att du ska vara försäkrad när det kommer till skador som uppstår på din motorcykel samt om du råkar ut för personskador krävs en hel- eller halvförsäkring. Genom att teckna någon av dessa slipper du oroa dig för de stora kostnaderna som kan uppstå i samband med en eventuell olycka.

Bästa MC försäkringen 2022

För att du ska vara försäkrad när det kommer till skador som uppstår på din motorcykel samt om du råkar ut för personskador krävs en hel- eller halvförsäkring. Genom att teckna någon av dessa slipper du oroa dig för de stora kostnaderna som kan uppstå i samband med en eventuell olycka.

Precis som vid en bilförsäkring är det krav på att det är du som ägare och förare som ska vara den som försäkringen står på. Med andra ord går det ej att låta någon annan stå på försäkringen för att på så sätt erhålla en lägre försäkringspremie. Detta betyder även att du behöver läsa vilka villkor som gäller om du planerar att låna ut din motorcykel eller låta någon annan köra den.

Jämför & hitta en billig MC-försäkring 2023

Vi rekommenderar

Bäst MC försäkring 2020
4.5/5
Bilsport & MC är en del av Moderna som utgör en av få försäkringsbolag med fokus på MC-försäkringar. Premierna är generellt bland de billigaste på marknaden.
 • +100 000 försäkrade motorcyklar

 • Generellt sett billigast på marknaden

 • Välj din självrisknivå

Bäst MC försärking 2020
4/5

Svedea hamnade längst upp i SKIs undersökning 2019 gällande kundnöjdhet i samband med fordonsförsäkringar.

 • Nöjdast kunder 2019

 • Erbjuder det en rad olika märkesförsäkringar

 • Medlemskap i SMC get 10 % rabatt

Bäst MC försäkring 2020
3.5/5

ICA erbjuder trafik, halv- och helförsäkring för MC som gäller året runt. Med spårsändare slipper du självrisken vid stöld.

 • Försäkringen gäller året runt

 • Slipp självrisk vid stöld med spårsändare

 • ICA-bonus på hela försäkringskostnaden

Vi rekommenderar

Bäst MC-försäkring 2020
4.5/5

Bilsport & MC är en del av Moderna och utgör av få försäkringsbolag på den svenska marknaden med fokus på MC-försäkringar. Premierna är generellt sett bland de billigaste på marknaden och du kan skräddarsy din MC-försäkringen efter just dina behov samt välja självrisknivå.

 • +100 000 försäkrade MCs 

 • Välj din självrisknivå

 • Skräddarsydda MC-försäkringar

Bäst MC-försäkring 2020
4/5

Svedea hamnade längst upp i SKIs undersökning 2019 gällande kundnöjdhet i samband med fordonsförsäkringar. Tillsammans med Bilsport & MC erbjuder Svedea billigast MC-försäkring i Sverige. Svedea erbjuder även märkesspecifika MC-försäkringar.

 • Förstklassig skadeservice

 • Trafikolycksfall- och krishjälp

 • SMC medlemmar får 10% rabatt


Recension påväg

Bäst MC-försäkring 2020
3.5/5

ICA erbjuder trafik, halv- och helförsäkring för MC med olika nivåer av skydd som gäller året runt. Med en godkänd spårsändare monterad slipper du självrisken vid stöld. Du får ICA-bonus på hela försäkringskostnaden.


 • För säkerhetsmedvetna förare

 • Ej självrisk med spårsändare

 • Försäkringen gäller året om


Recension påväg

Om motorcykelförsäkringar

Som tidigare nämnt är en trafikförsäkring obligatorisk och denna måste tecknas innan du får lov att framföra din motorcykel i trafiken, det är dock okej att göra uppehåll i försäkringen under perioder som motorcykeln är avställd (exempelvis under vinterhalvåret). Syftet med trafikförsäkringen är att andras kostnader som uppstår i samband med att du orsakat en olycka ska ersättas. För att dina kostnader ska täckas krävs därmed någon av de andra två försäkringarna: halvförsäkring eller helförsäkring (båda innehåller en trafikförsäkring).

Du kan med fördel ställa av din MC under perioder då du ej brukar den och du gör detta genom att skicka in en anmälan till vägtrafikregistret. Detta går att göra via Transportstyrelsens hemsida, app, servicetelefon eller genom att fylla i och skicka in din mc:s registreringsbevis. Det är vanligt att inaktivera trafikförsäkringen men låta resterande delar av försäkringen vara aktiva då du på så sätt är skyddad mot stöld och skadegörelse även när motorcykeln står i garaget.

Motorcykelförsäkringar finns alltså i tre olika nivåer: trafik-, hel- och halvförsäkring. Uppdelningen ser ut i princip som för de flesta fordonsförsäkringar – Nedan listar vi vad som ingår i de olika nivåerna.

1. Trafikförsäkring

Trafikförsäkring för motorcykel kommer på köpet när du tecknar en hel eller halvförsäkring, oavsett vilket försäkringsbolag du väljer. Den går att teckna separat men ger dig ej rätt till någon ersättning för skador som uppstått på dig eller din egendom utan ersätter endast det som ska betalas till en eventuell motpart. Du har ej heller något skydd om din motorcykel skulle bli stulen eller utsatt för skadegörelse.

2. Halvförsäkring

Denna försäkring är den som flest MC-förare använder sig av och täcker de mest grundläggande behoven. En halvförsäkring kan se lite olika ut men  ger dig generellt sett, utöver en trafikförsäkring, även rätt till:

 • Stöldskydd: Om din mc blir stulen eller skador uppstår i samband med ett stöldförsök har du rätt till ersättning.
 • Brandskydd: Om din motorcykel skulle börja brinna vid körning eller när den står parkerad har du rätt till ersättning för skadorna.
 • Glasskydd: Blir du tvungen att reparera vindrutan till följd av olycka eller stenskott får dy ersättning för detta (skadegörelse ingår endast i helförsäkring)
 • Räddningsskydd: Kompenserar för vissa kostnader till följd av bärgning och transport hem vid motorstopp eller olycka.
 • Rättsskydd: I händelse av tvist kan erhålla ersättning för advokat- och rättegångskostnader.
 • Maskinskada: Skulle ett motorhaveri uppstå eller om fel på fordonets elektronik upptäcks har du rätt till ersättning.

3. Helförsäkring

I en helförsäkring ingår allt det som ingår i en halvförsäkring och inkluderar även en vagnskadeförsäkring. Vagnskadeförsäkring ger dig rätt till ersättning för skador som uppstår på motorcykeln i händelse av trafikolycka eller skadegörelse. Med andra ord är detta den enda försäkringsnivån där motorcykeln är försäkrad mot skador som orsakas av trafikolycka, sabotage eller olycka i forma av att motorcykeln skulle välta.

Tilläggsförsäkringar för MC

Utöver en halv- eller helförsäkring är det många MC-förare som väljer att teckna extra försäkringskydd i form av tilläggsförsäkringar. Det finns en mängd olika typer av tilläggsförsäkringar, ibland ingår vissa av dessa i de ordinarie försäkringspaketen men i andra fall kommer de separat. Nedan kommer vi att lista och sammanfatta de vanligaste tilläggsförsäkringarna för MC.

 • Avställning: I och med att de flesta som kör motorcykel väljer att ställa av sin motorcykel under vinterhalvåret brukar de flesta försäkringsbolagen erbjuda en speciell avställningsförsäkring. Genom att teckna en avställningsförsäkring byts din hel- eller halvförsäkring ut mot en billigare försäkring som gäller under perioden som din MC står avställd.
 • Hyrbil: Om din motorcykel skulle behöva lämnas in på verkstad under en längre period kan det vara skönt att få tillgång till en hyrbil. Med hjälp av denna tilläggsförsäkring får du ersättning för kostnaden för hyrbil i ett bestämt antal dagar. Det måste föreligga ett försäkringsärende som grund till att en hyrbil hämtas ut för att du ska ha rätt till ersättning.
 • Olycksfall: Vid trafikolyckor är den som kör en motorcykel mycket utsatt och löper större risker för omfattande skador än en bilist. Till följd av detta är det vanligt att motorcyklister tecknar en extra olycksfallsförsäkring. Syftet med försäkringen är att öka ersättningsnivån vid allvarliga olyckor samt ge rätt till specialistvård och rehabilitering. 
 • Värdeminskning: En motorcykel tappar värde både till följd av ålder och slitage vilket påverkar ersättningsnivån. Genom att teckna ett värdeminskningstillägg har du rätt till samma ersättning vid stöld och skada trots det att värdet på motorcykeln minskar med tiden. Villkoren kan variera mellan försäkringsbolagen så se till att undersöka dessa noggrant.

MC-försäkring pris – Vad kostar en motorcykelförsäkring 2023?

Priset för en MC-försäkring varierar mellan försäkringsbolagen och genom att jämföra de olika erbjudandena kan du spara flera tusen kronor per år. När du jämför motorcykelförsäkringar bör du dock undvika att enbart titta på priset/premien. Undersök istället hur väl de olika alternativen uppfyller dina behov, vad eventuella tilläggsförsäkringar kostar. Om du väljer det billigaste alternativet utan att noggrant studera att villkoren uppfyller ditt försäkringsbehov kan detta leda till att det billigaste alternativet i slutändan blir dyrast.

Priset för en MC-försäkring varierar men genomsnittet som en motorcyklist betalar per år för sin försäkring ligger på omkring 3 000 kr per år. Som tur är är motorcykelförsäkringar väldigt dynamiska när det kommer till priser och betyder att du ofta kan påverka ditt pris både genom aktiva och förebyggande åtgärder. Men vissa faktorer är svårare att påverka än andra. De faktorer som ej går att påverka men som påverkar ditt pris är bland annat:

 • Förarens ålder
 • Bostadsort
 • Modell
 • Viktklass
 • Motorcykelns värde

I nästa stycke kommer vi att gå igenom vad du kan göra för att sänka din försäkringskostnad.

Så får du den billigast MC-försäkringen 2023 – 5 tips

1. Godkänt lås och korrekt förvaring:  I och med att risken för stöld såväl som skadegörelse minskar vid korrekt förvaring samt användning av ett godkänt lås kan detta leda till att din premie samt självrisk sänks. Vissa försäkringsbolag ger även extra rabatt om ditt garage är larmat. Ett godkänt lås är ett krav från försäkringsbolagen så se därför till att använda ett sådant.

2. Hjälm och skyddsutrustning: Enligt lag är MC-förare och passagerare tvungna att använda hjälm – det är även ett krav från försäkringsbolagens sida. Utöver att använda hjälm finns det även speciell skyddsutrustning i form av skyddskläder som kan sänka ditt försäkringspris. Detta varierar mellan bolag och vissa försäkringsbolag har som krav att du som förare använder “passande kläder”, vad detta innebär finner du i villkoren hos respektive försäkringsbolag.

Jämför bäst MC-försäkring 2020

3. Avställning under vintern: Att köra motorcykel på vintern innebär en ökad risk för olyckor, något som försäkringsbolagen är medvetna om. Genom att ställa av din mc under vinterhalvåret kan du sänka din årliga försäkringskostnad. Försäkringsbolagen erbjuder istället speciella avställningsförsäkringar som är billigare än de ordinarie försäkringarna då du bland annat slipper betala för trafikförsäkringen under tiden motorcykeln är avställd.

4. Samlingsrabatter och erbjudanden: Teckna din mc-försäkring hos samma bolag som du redan har försäkringar hos, exempelvis hemförsäkring eller bilförsäkring. Detta eftersom försäkringsbolagen ofta erbjuder s.k samlingsrabatter vilket sänker dina premier för samtliga försäkringar. Genom att samla dina försäkringar du, beroende på försäkringsbolag, få upp till 10-25 procent rabatt på din mc-försäkring. Vidare erbjuder ICA försäkringar sina kunder ICA bonus på försäkringskostnaden vilket kan hjälpa dig spara pengar på andra sätt.

5. Utvärdera ditt försäkringsbehov och jämför försäkringsbolag: Nivå av försäkring är det som har störst inverkan på din totala försäkringskostnad. Halv-, hel- och eventuella tilläggsförsäkringar är till skillnad från trafikförsäkringen ej obligatoriska, fundera därmed på vilken nivå som passar ditt behov bäst. När du vet vilken omfattning av skydd du är ute efter bör du undersöka prisskillnaderna mellan försäkringsbolagen. De kan variera förvånansvärt mycket och du kan spara tusentals kronor om året.

Frågor och svar om MC försäkring

Vilken MC försäkring är bäst?

Olika försäkringsbolag och försäkringar passar olika motorcyklar och förare, men enligt vår jämförelse erbjuder Bilsport & MC en av marknadens bästa MC-försäkringar just nu.

Vad kostar en MC försäkring?

Priset varierar beroende på vilken MC du försäkrar, men också var du tecknar försäkringen. Enligt Compricer är den genomsnittliga kostnaden för en MC-försäkring mellan 2 000 – 4 000 kronor per år.

När blir MC försäkring billigare?

Din MC-försäkring kan bli billigare om du försäkrar en äldre motorcykel, om du haft motorcykelkörkort länge samt om du förvarar motorcykeln i ett garage. Vissa försäkringsbolag erbjuder även rabatt på försäkringen om du är med i en förening, exempelvis Sveriges Motorcyklister (SMC).

Hur beräknas MC försäkring?

Det finns flera faktorer som påverkar vilken försäkringspremie du får på din motorcykelförsäkring, exempelvis din ålder, var du bor, vilken MC du kör, om det är fler än du som ska köra motorcykeln samt hur du ska förvara den.

Hitta billig MC-försäkring 2023

Vi rekommenderar

Bäst MC försäkring 2020
4.5/5
Bilsport & MC är en del av Moderna som utgör en av få försäkringsbolag med fokus på MC-försäkringar. Premierna är generellt bland de billigaste på marknaden.
 • +100 000 försäkrade motorcyklar

 • Generellt sett billigast på marknaden

 • Välj din självrisknivå

Bäst MC försärking 2020
4/5

Svedea hamnade längst upp i SKIs undersökning 2019 gällande kundnöjdhet i samband med fordonsförsäkringar.

 • Nöjdast kunder 2019

 • Erbjuder det en rad olika märkesförsäkringar

 • Medlemskap i SMC get 10 % rabatt

Bäst MC försäkring 2020
3.5/5

ICA erbjuder trafik, halv- och helförsäkring för MC som gäller året runt. Med spårsändare slipper du självrisken vid stöld.

 • Försäkringen gäller året runt

 • Slipp självrisk vid stöld med spårsändare

 • ICA-bonus på hela försäkringskostnaden

Vi rekommenderar

Bäst MC-försäkring 2020
4.5/5

Bilsport & MC är en del av Moderna och utgör av få försäkringsbolag på den svenska marknaden med fokus på MC-försäkringar. Premierna är generellt sett bland de billigaste på marknaden och du kan skräddarsy din MC-försäkringen efter just dina behov samt välja självrisknivå.

 • +100 000 försäkrade MCs 

 • Välj din självrisknivå

 • Skräddarsydda MC-försäkringar

Bäst MC-försäkring 2020
4/5

Svedea hamnade längst upp i SKIs undersökning 2019 gällande kundnöjdhet i samband med fordonsförsäkringar. Tillsammans med Bilsport & MC erbjuder Svedea billigast MC-försäkring i Sverige. Svedea erbjuder även märkesspecifika MC-försäkringar.

 • Förstklassig skadeservice

 • Trafikolycksfall- och krishjälp

 • SMC medlemmar får 10% rabatt


Recension påväg

Bäst MC-försäkring 2020
3.5/5

ICA erbjuder trafik, halv- och helförsäkring för MC med olika nivåer av skydd som gäller året runt. Med en godkänd spårsändare monterad slipper du självrisken vid stöld. Du får ICA-bonus på hela försäkringskostnaden.


 • För säkerhetsmedvetna förare

 • Ej självrisk med spårsändare

 • Försäkringen gäller året om


Recension påväg