Livförsäkring bäst i test 2024

En livförsäkring är en ekonomisk trygghet för dina närstående om du skulle gå bort i förtid. Vid dödsfall betalar försäkringen ut ett engångsbelopp till förmånstagarna, det vill säga de personer du bestämt ska få ta del av ersättningen. Premien för försäkringen baseras framför allt på ålder, det valda ersättningsbeloppet samt ditt hälsotillstånd.

bästa livförsäkringen

I Sverige är det möjligt att ha en livförsäkring via sin arbetsgivare, men det är också möjligt att teckna en privat som ett komplement. Ersättningsbeloppen varierar från cirka 500 000 kronor upp till 10 miljoner kronor.

Nedan kan du lära dig mer om hur en livförsäkring fungerar och vad som kan vara bra att tänka på innan du tecknar en. Vi tittar också närmare på de faktorer som påverkar livförsäkringens pris.

bäst olycksfallsförsäkring 2020

Bäst livförsäkring 2024

Här på Bästförsäkringar.se kan du inte jämföra livförsäkringar, istället erbjuder vi värdefull information som kan vara bra att veta innan du tecknar en livförsäkring. Det beror på att både villkor och premie kan skilja sig åt beroende på ålder, hälsotillstånd och ersättningsbelopp. Nedan tipsar vi dock om JustInCase, ett försäkringsbolag som erbjuder prisvärda livförsäkringar med ett högt ersättningsbelopp.

Vi rekommenderar

Bäst livsförsäkring

Hos JustInCase kan du teckna en prisvärd livförsäkring i tre enkla steg med ersättningsbelopp på upp till 10 miljoner kronor. Försäkringen gäller direkt och utan bindningstid.

 • Upp till 10 miljoner i ersättning

 • Säg upp när du vill

 • Börjar gälla direkt

 • Ingen läkarundersökning under 8mkr

Bra livsförsäkring

KonsumentFörsäkring är en försäkringsförmedlare registrerad hos Finansinspektionen. De förmedlar enkla och bra försäkringsprodukter inom Hälsa. 

 • 20 års erfarenhet

 • Fokus på grupprisk

 • Från endast 11kr/månad

 • Engångsutbetalning 500 000 kr

Bäst hemförsäkring 2020
5/5

Hos JustInCase kan du teckna en prisvärd livförsäkring i tre enkla steg med ersättningsbelopp på upp till 10 miljoner kronor. Försäkringen gäller direkt och utan bindningstid.

 • Upp till 10 miljoner i ersättning

 • Säg upp när du vill

 • Börjar gälla direkt

 • Ingen läkarundersökning under 8 mkr

Bäst hemförsäkring 2020
4.5/5

KonsumentFörsäkring är en försäkringsförmedlare registrerad hos Finansinspektionen. De förmedlar enkla och bra försäkringsprodukter inom Hälsa.

 • 20 års erfarenhet

 • Fokus på grupprisk

 • Från endast 11kr/månad

 • Engångsutbetalning 500 000 kr

Vad är en livförsäkring?

Livförsäkringen betalar ut ett engångsbelopp om du skulle avlida och fungerar därmed som en ekonomisk trygghet för dina anhöriga. När du tecknar försäkringen väljer du en eller flera förmånstagare, det vill säga de personer som får ersättning om du skulle gå bort. Det kan till exempel vara en sambo, maka, make eller barn.

Många hushåll har inte möjlighet att klara utgifterna om en av huvudinkomsttagarna skulle gå bort. Det kan snabbt bli problematiskt för familjer med stora utgifter. Det är också därför livförsäkringar är extra vanliga i familjer med barn. Skulle den enda föräldern gå bort kan ersättningen från livförsäkringen göra det möjligt för familjen att bo kvar i bostaden.

Detta påverkar priset på livförsäkringen

Normalt sett ligger kostnaden för en livförsäkring mellan cirka 50 – 2 000 kronor per månad. Premien baseras framför allt på:

 • Ersättningsbelopp. Ersättningsbeloppen för livförsäkringar brukar börja på cirka 500 000 kronor och sträcka sig upp till 10 miljoner kronor. Ju högre ersättningsbelopp du väljer, desto dyrare blir försäkringen.
 • Ålder. De flesta livförsäkringar går att teckna från att du är 18 år upp till cirka 65 års ålder. Därefter brukar den sluta gälla efter en viss ålder, exempelvis 75 år. Äldre personer betalar i regel en högre premie än yngre eftersom risken att drabbas av sjukdomar ökar med åldern.
 • Hälsotillstånd. Slutligen påverkar även ditt hälsotillstånd kostnaden för livförsäkringen. Det är också anledningen till att många kräver att du lämnar in en hälsodeklaration för att kunna teckna försäkringen. Den visar om du har hälsoproblem eller sjukdomar i dagsläget, vilket förstås också påverkar försäkringspremien

Bra att veta om livförsäkringar

Det finns en del saker som kan vara bra att veta innan du bestämmer dig för att teckna en livförsäkring.

Olika försäkringsbolag gör olika bedömningar

Om du får avslag på din ansökan om livförsäkring hos ett försäkringsbolag är det bara att ansöka hos ett annat. Bedömningsprocessen kan nämligen skilja sig åt mellan olika bolag. Vissa kan dessutom gå med på att bevilja ett lägre ersättningsbelopp än det du ansökt om, om du till exempel har tidigare sjukdomar eller är lite äldre.

Begränsningar vid utlandsvistelser

De flesta livförsäkringar gäller dygnet runt, var du än befinner dig. Det kan dock finnas begränsningar för hur länge du får vistas i ett annat land. Om du ska bo utomlands en längre tid kan det därför vara bra att dubbelkolla med försäkringsbolaget för att ta reda på vad som gäller.

Livförsäkring via arbetsgivare eller bolån

Många har en livförsäkring utan att veta om det, exempelvis via sin arbetsgivare eller via bolånet. Många arbetsgivare har kollektivavtal där det ingår en livförsäkring, även om ersättningsnivån är ganska låg. Den kan dock vara tillräcklig för dig som inte har någon att försörja med din inkomst.

Även din bank kan erbjuda en form av livförsäkring när du tecknar ett bolån, ett så kallat bolåneskydd. Här får dina närstående ingen ersättning om du går bort, men skyddet täcker din del av bolånet. Eftersom bolånet är den största utgiften i många hushåll kan det vara ett värdefullt skydd att ha.

Val av ersättningsbelopp

Slutligen kan det vara bra att räkna lite på vilket ersättningsbelopp du ska välja på livförsäkringen. Fundera över hur mycket dina anhöriga behöver för att klara ekonomin om du skulle avlida. Ta hänsyn till både bolån, räkningar och eventuellt arv till barnen.

Ett för lågt ersättningsbelopp ger en lägre premie, men är inte lika hjälpsamt vid bortgång. Ett för högt belopp kan istället ge dig onödigt höga kostnader, framför allt när du blir äldre.

Frågor och svar om livförsäkring

Vad är livförsäkring?

Livförsäkringen fungerar som ett ekonomiskt skyddsnät för dina närstående om du skulle avlida i förtid.

Kan man ha flera livförsäkringar?

Ja, det är möjligt att ha livförsäkring via jobbet och att teckna en privat. Även ett bolåneskydd fungerar som en slags livförsäkring.

Finns det livförsäkringar utan hälsodeklaration?

Ja, vissa försäkringsbolag kan erbjuda livförsäkringar utan hälsodeklaration, dock upp till ett visst ersättningsbelopp.

Vad kostar en livförsäkring?

Priset varierar beroende på ersättningsbelopp, hälsotillstånd och ålder. Normalt sett ligger kostnaden på mellan 50 – 2 000 kronor/månad.

Gäller livförsäkring hela livet?

Oftast inte. Många livförsäkringar upphör att gälla vid 75 års ålder.

När och var gäller livförsäkringen?

Livförsäkringen gäller dygnet runt, var du än befinner dig. Däremot kan det finnas begränsningar för längre utlandsvistelser, så kontrollera detta i försäkringsvillkoren innan du reser utomlands en längre period.

Bäst hemförsäkring 2020
5/5

Hos JustInCase kan du teckna en prisvärd livförsäkring i tre enkla steg med ersättningsbelopp på upp till 10 miljoner kronor. Försäkringen gäller direkt och utan bindningstid.

 • Upp till 10 miljoner i ersättning

 • Säg upp när du vill

 • Börjar gälla direkt

 • Ingen läkarundersökning under 8 mkr

Bäst hemförsäkring 2020
4.5/5

KonsumentFörsäkring är en försäkringsförmedlare registrerad hos Finansinspektionen. De förmedlar enkla och bra försäkringsprodukter inom Hälsa.

 • 20 års erfarenhet

 • Fokus på grupprisk

 • Från endast 11kr/månad

 • Engångsutbetalning 500 000 kr

Vi rekommenderar

Bäst livsförsäkring

Hos JustInCase kan du teckna en prisvärd livförsäkring i tre enkla steg med ersättningsbelopp på upp till 10 miljoner kronor. Försäkringen gäller direkt och utan bindningstid.

 • Upp till 10 miljoner i ersättning

 • Säg upp när du vill

 • Börjar gälla direkt

 • Ingen läkarundersökning under 8mkr

Bra livsförsäkring

KonsumentFörsäkring är en försäkringsförmedlare registrerad hos Finansinspektionen. De förmedlar enkla och bra försäkringsprodukter inom Hälsa. 

 • 20 års erfarenhet

 • Fokus på grupprisk

 • Från endast 11kr/månad

 • Engångsutbetalning 500 000 kr