Bäst personförsäkringar 2023

En personförsäkring är precis som namnet antyder en försäkring som täcker dig som person. Den fungerar som ett komplement till det skydd du får från samhället vid sjukdom, skada, dödsfall eller inkomstbortfall. Syftet med denna typ av försäkring är helt enkelt att ge både dig och dina familjemedlemmar en ekonomisk trygghet om något skulle inträffa. Det finns många olika typer av personförsäkringar som ersätter olika saker. Nedan har vi samlat några av de vanligaste och mest populära personförsäkringarna som kan vara bra för dig att ha

En inkomstförsäkring är en trygghet för dig som arbetar utifall att du blir arbetslös, eller säger upp dig. En inkomstförsäkring kompletterar din a-kassa.

Försäkring för olycksfall är den näst vanligaste formen av försäkring i Sverige och rekommenderas då den erbjuder extra skydd vid eventuell skada eller olycka.

bästa reseförsäkringen 2022

Ska du ska resa och vara borta längre än vad reseskyddet i din hemförsäkring täcker är det rekommenderat att teckna en extra och separat reseförsäkring

Olika typer av personförsäkringar

Idag finns det olika typer av person försäkringar som täcker olika saker.

Olycksfallsförsäkring

Denna personförsäkring skyddar dig om du råkar ut för en kroppskada orsakad av ett olycksfall. Du kan till exempel få ersättning för vårdkostnader, ärr, benbrott, bestående skada (både psykisk och fysisk), förlorad arbetsförmåga eller dödsfall.

Livförsäkring

En livförsäkring är en slags riskförsäkring som ger dina efterlevande ett engångsbelopp när du avlider. Här betalar du en premie löpande, precis som för vilken annan försäkring som helst, baserat på ett försäkringsbelopp som du själv väljer. För att ersättningen ska betalas ut måste den gälla även vid dödsfallet.

Sjukvårdsförsäkring

Det här är en försäkring som du kan teckna själv, men också få via ditt jobb. Den ger dig bland annat tillgång till förebyggande insatser och rehabilitering, men också rådgivning, specialistvård och ersättning för medicin samt operation.

OBS! Det är viktigt att inte blanda ihop sjukvårdsförsäkring med sjukförsäkring. Sjukförsäkringen ersätter nämligen inkomstbortfallet i samband med sjukskrivning medan sjukvårdsförsäkringen enbart ersätter själva vården.

Inkomstförsäkring

Inkomstförsäkringen ersätter upp till 80 procent av din tidigare inkomst om du skulle förlora ditt arbete och är med i en a-kassa. Den fungerar därmed som ett komplement till A-kassan och gör att lönebortfallet blir mindre. För dig med en högre inkomst och högre utgifter kan inkomstförsäkringen innebära en värdefull trygghet.

Barnförsäkring

En barnförsäkring fungerar som ett extra ekonomiskt stöd för både barn och föräldrar under uppväxten. Den fortsätter att gälla upp till 25 års ålder och ger bland annat ersättning för medicinsk och ekonomisk invaliditet och allvarliga diagnoser. Många gånger är samhällets ersättning för barn med handikapp som inte kommer ut i arbetslivet inte tillräcklig. Då kan en barnförsäkring vara ett bra komplement.

Gravidförsäkring

Det här är en personförsäkring för dig som väntar barn som ger ett utökat skydd under graviditeten, utöver grundskyddet. Du kan bland annat få ersättning om barnet drabbas av en sjukdom och behöver sjukhusvård eller om det uppstår komplikationer i samband med graviditeten eller förlossningen. Gravidförsäkringen är den enda försäkringen som skyddar ditt ofödda barn. En barnförsäkring går nämligen inte att teckna förrän efter förlossningen.

Reseförsäkring

Reseförsäkringen skyddar dig när du befinner dig i andra länder. Du kan till exempel få ersättning för sjukdom, olycksfall, tandvård och medicin. I vissa fall kan du addera tillägg som ger dig ersättning för saker som förlorat bagage, missat anslutningsflyg, hemtransport och liknande.

Det ingår alltid en reseförsäkring i din hemförsäkring, men detta skydd gäller normalt sett inte längre än 45 dagar. Därefter måste du teckna en separat reseförsäkring för att behålla skyddet.

Viktigt att veta om personförsäkringar

Det kan vara bra att veta att du i vissa fall redan kan omfattas av vissa personförsäkringar, exempelvis via jobbet, skolan eller ett föreningsmedlemskap. Normalt sett får du bara ersättning för kostnader från en försäkring, däremot kan det vara möjligt att begära ersättning för dina skador från flera bolag. Var noga med att kontrollera villkoren för dina försäkringar, både de du redan har och de du planerar att teckna.

Hitta den bästa personförsäkringen för dig

Hos oss på Bästförsäkringar.se kan du enkelt jämföra personförsäkringar från några av Sveriges ledande försäkringsbolag. Vi listar villkor och annat som kan vara bra att veta innan du bestämmer dig för att teckna allt ifrån olycksförsäkringar till reseförsäkringar. På så sätt hoppas vi kunna göra det extra enkelt att hitta den bästa personförsäkringen just för dig.

FAQ

Vilka försäkringar bör man ha som privatperson?

Några av de viktigaste försäkringarna du bör ha är en olycksfallsförsäkring och sjukvårdsförsäkring. Har du en högre inkomst än genomsnittet kan en inkomstförsäkring också vara lämplig att teckna.

Vad täcker min personförsäkring?

Det finns olika typer av personförsäkringar som täcker olika saker. Vissa täcker olyckor, andra sjukdomar. Det finns även särskilda försäkringsskydd för barn och gravida.

Vilken personförsäkring är bäst?

Det är svårt att säga eftersom försäkringsskyddet i olika försäkringar varierar. Ta gärna hjälp av våra jämförelser för att hitta den bästa personförsäkringen för dig.