Bästa olycksfallsförsäkring 2023

Försäkring för olycksfall är den näst vanligaste typen av försäkring i Sverige och rekommenderas att teckna som extra skydd. Olycksfallsförsäkringar hjälper dig ekonomiskt om du råkar ut för en ofrivillig skada som uppkommit av en oförutsedd yttre händelse.

Det är en olycksfallsskada om du snubblar på en sten och skadar din fot, medan en bristning i lårmuskeln när du joggar inte definieras som en skada som berättigar till ersättning.

En olycka kan lätt inträffa och eventuella skador kan innebära en stor ekonomisk förlust om du saknar försäkring. Ekonomisk ersättning innebär betydligt mindre stress när en olycka inträffar för dig eller familjen. Försäkring för olycksfall är den näst vanligaste typen av försäkring i Sverige och rekommenderas att teckna som extra skydd.

bäst olycksfallsförsäkring 2020

Jämför sjuk- och olycksfallsförsäkring

Vi rekommenderar

Hedvig är ett nytt, modernt och nytänkande försäkringsbolag som nu börjat erbjuda olycksfallsförsäkringar med omfattande försäkringsskydd. 

 • 10% rabatt i 12 månader

 • Täcker tandskador upp till 20tkr

 • Ingen självrisk

 • Ersätter skaor upp till 1 mkr 

bäst olycksfallsförsäkring 2020

Moderna har valt att kalla sin olycksfallsförsäkring för personförsäkring. Ingen självrisk och går att teckna från 18 års ålder.
Försäkringen gäller hela livet ut.

 • Teckna från och med 18 års ålder

 • Behåll försärkingen livet ut

 • Tre nivåer: Bas, medium och large

 • Upp till 20% rabatt vid samlade försäkringar

Bäst olycksfallsförsäkring 2020
AIG är ett internationellt försäkringsbolag med lång erfarenhet av försäkringar. AIG ersätter allt från benbrott och invaliditet till sjukhusvistelse.
 • För dig som är mellan 18 och 70 år.

 • Fast premie oberoende av ålder

 • Premiepris är för vuxen 63 kr per månad

 • Rabatt om du tecknar flera försäkringar.

Vi rekommenderar

Vårt betyg:

5/5

Hedvig är ett nytt, modernt och nytänkande försäkringsbolag som nu börjat erbjuda olycksfallsförsäkringar med omfattande försäkringsskydd. Hedvig har till skillnad från traditionella försäkringsbolag ett vinsttak och allt överskott går till välgörenhet. De har därmed inga incitament att neka utbetalningar.

 • 10% rabatt i 12 månader

 • Täcker tandskador upp till 20tkr

 • Ingen självrisk

Bäst olycksfallsförsäkring 2020

Vårt betyg:

4/5

Moderna har valt att kalla sin olycksfallsförsäkring för personförsäkring. Ingen självrisk och går att teckna från 18 års ålder och försäkringen kan behållas hela livet ut. Moderna erbjuder tre olika nivåer: Bas, medium och large. Du erbjuds upp till 20% rabatt vid samlade försäkringar.

 • Behåll livet ut

 • Ingen självrisk

 • Bas, medium och large

Bäst olycksfallsförsäkring 2020

Vårt betyg:

4/5

AIG är ett internationellt försäkringsbolag med lång erfarenhet av försäkringar. AIG ersätter allt från benbrott och invaliditet till sjukhusvistelse. Finns tillgänglig för dig som är mellan 18 och 70 år. Accept har en fast premie oberoende av ålder. Premiepriset för en vuxen är 63 kr/månad.


 • Fast premie

 • 63 kr/månad

 • Lång erfarenhet


Recension påväg

Vad är en olycksfallsförsäkring?

Försäkring för olycksfall är den näst vanligaste typen av försäkring i Sverige och rekommenderas att teckna som extra skydd. Olycksfallsförsäkringar hjälper dig ekonomiskt om du råkar ut för en ofrivillig skada som uppkommit av en oförutsedd yttre händelse. Det är en olycksfallsskada om du snubblar på en sten och skadar din fot, medan en bristning i lårmuskeln när du joggar inte definieras som en skada som berättigar till ersättning.

En olycka kan lätt inträffa och eventuella skador kan innebära en stor ekonomisk förlust om du saknar försäkring. Ekonomisk ersättning innebär betydligt mindre stress när en olycka inträffar för dig eller familjen. Försäkring för olycksfall är den näst vanligaste typen av försäkring i Sverige och rekommenderas att teckna som extra skydd.

En olycksfallsförsäkring är en personförsäkring som ger dig ersättning utifall du skulle råka ut för en olycka eller en olyckshändelse där du blir skadad. Den ger dig ett schablonbelopp som ersättning för graden av olycka och graden av invaliditet, pengar du exempelvis kan lägga på rehabprodukter. Samtidigt ger den dig ersättning för kostnader i samband med olyckan som inte täcks direkt av en sjukvårdsförsäkring eller av en hemförsäkring.

Priserna på olika olycksfallsförsäkringar skiljer sig åt beroende på om du vill teckna en enskild för bara dig eller för hela familjen, samt ofta även åldern på försäkringstagarna. Hur mycket, för vad, och i vilken grad du får ersättning, kan skilja sig mycket åt mellan olika försäkringar och försäkringsbolag. Även självrisk och ersättningstak är olika bland erbjudanden.

Jämför därför försäkringarnas villkor ordentligt och se till att den du väljer motsvarar dina förväntningar och täcker just dina behov. Ibland kan man teckna ett extra tillägg på en olycksfallsförsäkring för utökat försäkringsskydd. Om du fastnar för ett särskilt företag eller försäkring, gå därför igenom alla tillägg och varianter av olika tillägg.

Det bästa är att börja med att gå igenom försäkringarna på den här sidan. Vi har tagit fram de bästa olycksfallsför Det finns en uppsjö olika bolag och typer av olycksfallsförsäkringar. Men genom att utgå från dessa försäkringar behöver du inte spendera onödig kraft och tid på att gå igenom hundratals olika försäkringar.

Behövs verkligen en separat olycksfallsförsäkring?

En enskild olycksfallsförsäkring är inte alltid nödvändigt eftersom man har en olycksfallsförsäkring på hemförsäkringen. Men det kan ändå vara smart att ha en separat försäkring. Du kommer inte att få ut dubbla belopp på grundersättningen.

Om du bara är grundförsäkrad på två olika försäkringar, eller har samma typ av ersättning, så är det helt onödigt att ha den andra försäkringen. Du betalar bara dubbelt, och detta helt i onödan, eftersom du endast kommer att få ut ersättning från den ena försäkringen. Om du vill verkligen vill ha ut så mycket som möjligt om något skulle inträffa och av en olycksfallsförsäkring, så se då till att verkligen teckna en bra försäkring som är specialiserad på just olycksfall.

Däremot kan man få ut högre belopp genom att lägga på en plusförsäkring på sin vanliga försäkring. Men om du inte bara förlitar dig på en hemförsäkring eller gruppförsäkringen från jobbet och tecknar en enskild försäkring, så kan du inte bara få mer ersättning för exempelvis en skada. Du kan även få ner självrisken och få högre tak på ersättningar.

I vissa fall kan man faktiskt även få dubbla ersättningar om du har två eller fler försäkringar. Detta gäller exempelvis om du råkar ut för en olycka som ger dig invaliditet eller som du får bestående men av. Detta kan ibland även gälla dödsfall. Men såsom alltid: Gå igenom alla detaljer med ditt försäkringsbolag innan du tecknar en extra olycksfallsförsäkring så att du vet exakt vad du kan få mer ersättning och extra ersättning.  Det är även bra att kunna undvika låga kostnadstak på mediciner och behandlingar som inte är subventionerade i Sverige, samt på sjukvårdsräkningar. Om du vill ha ut så mycket som möjligt från en olycksförsäkring bör man därför anteckna en separat försäkring.

Ytterligare en sak som kan vara bra at tänka på, är att det finns försäkringar som är speciellt utformade för att täcka olycksfall utomlands utöver det som erbjuds via en vanlig reseförsäkring. Detta är bra att tänka på för dig som spenderar mycket tid utomlands, för dig som kanske bor delar av året utomlands, har en lägenhet eller jobbar på annan plats. Vid eventuella olyckor täcker oftast försäkringskassan och hemförsäkringar delar av sjukhuskostnader. Men i vissa fall kan en olycka utomlands bli en mycket dyr affär. Exempelvis om du är på snowboard eller skidresa och skadar dig i backen, i ett sådan scenario täcker hemförsäkring och reseförsäkring endast de direkta vårdkostnaderna men erbjuder ej ersättning för permanenta skador och framtida besvär. Se därför till att inför sådana resor skaffa en olycksfallsförsäkring täcker så brett som möjligt, sjukvård, sjukhusvistelser, mediciner, hjälpmedel och annat som kan behövas. 

Jämför de bästa olycksfallsförsäkringarna 2023

 

Vi har tagit fram tre olika olycksfallsförsäkringar som vi av olika tycker står ut från mängden. De är ICA försäkringar, Moderna och AIG. Vinnaren i vår undersökning är Moderna försäkringars olycksförsäkring. Alla har bra villkor och täcker de flesta behov. De gör dock olika bedömningar i fråga om ålder och delar upp sina erbjudanden på olika sätt, därför är det bra att jämföra de olika försäkringarna även om du redan hittat en olycksfallsförsäkring som du fastnat för. Totalt sett anser vi att det är Moderna försäkringar som har de bästa villkoren och ger mest i ersättning. 

Moderna Försäkringars personförsäkring bör du teckna som är mellan 18 till 72 år gammal. Du får dock behålla försäkringen livet ut. De största fördelen är just modernas olycksfallsförsäkring helt saknar självrisk vid skada, samt att den gäller för utlandsvistelser på upp till 12 månader. Väljer du Mordenas personförsäkring Large erbjuds du även ersättning vid diagnos av allvarlig sjukdom, behov av anpassning av bostaden till följd av olycka eller sjukdom samt erbjuds ersättning vid ekonomisk invaliditet. 

Vi rekommenderar

Hedvig är ett nytt, modernt och nytänkande försäkringsbolag som nu börjat erbjuda olycksfallsförsäkringar med omfattande försäkringsskydd. 

 • 10% rabatt i 12 månader

 • Täcker tandskador upp till 20tkr

 • Ingen självrisk

 • Ersätter skaor upp till 1 mkr 

bäst olycksfallsförsäkring 2020

Moderna har valt att kalla sin olycksfallsförsäkring för personförsäkring. Ingen självrisk och går att teckna från 18 års ålder.
Försäkringen gäller hela livet ut.

 • Teckna från och med 18 års ålder

 • Behåll försärkingen livet ut

 • Tre nivåer: Bas, medium och large

 • Upp till 20% rabatt vid samlade försäkringar

Bäst olycksfallsförsäkring 2020
AIG är ett internationellt försäkringsbolag med lång erfarenhet av försäkringar. AIG ersätter allt från benbrott och invaliditet till sjukhusvistelse.
 • För dig som är mellan 18 och 70 år.

 • Fast premie oberoende av ålder

 • Premiepris är för vuxen 63 kr per månad

 • Rabatt om du tecknar flera försäkringar.

Vi rekommenderar

Vårt betyg:

5/5

Hedvig är ett nytt, modernt och nytänkande försäkringsbolag som nu börjat erbjuda olycksfallsförsäkringar med omfattande försäkringsskydd. Hedvig har till skillnad från traditionella försäkringsbolag ett vinsttak och allt överskott går till välgörenhet. De har därmed inga incitament att neka utbetalningar.

 • 10% rabatt i 12 månader

 • Täcker tandskador upp till 20tkr

 • Ingen självrisk

Bäst olycksfallsförsäkring 2020

Vårt betyg:

4/5

Moderna har valt att kalla sin olycksfallsförsäkring för personförsäkring. Ingen självrisk och går att teckna från 18 års ålder och försäkringen kan behållas hela livet ut. Moderna erbjuder tre olika nivåer: Bas, medium och large. Du erbjuds upp till 20% rabatt vid samlade försäkringar.

 • Behåll livet ut

 • Ingen självrisk

 • Bas, medium och large

Bäst olycksfallsförsäkring 2020

Vårt betyg:

4/5

AIG är ett internationellt försäkringsbolag med lång erfarenhet av försäkringar. AIG ersätter allt från benbrott och invaliditet till sjukhusvistelse. Finns tillgänglig för dig som är mellan 18 och 70 år. Accept har en fast premie oberoende av ålder. Premiepriset för en vuxen är 63 kr/månad.


 • Fast premie

 • 63 kr/månad

 • Lång erfarenhet


Recension påväg

Frågor och svar om olycksfallsförsäkring

Vad ersätter en olycksfallsförsäkring?

Precis som namnet antyder ger en olycksfallsförsäkring dig ersättning om du råkar ut för en olycka orsakad av en oförutsedd, yttre händelse. Den skyddar dig även om du får en bestående skada i samband med olyckan. 

Måste man ha olycksfallsförsäkring?

Nej, det är inget måste, men en kombinerad olycksfalls- och sjukförsäkring kan vara en trygghet för dig i vardagen.

Vad menas med akutersättning?

Akutförsäkringen täcker en del av dina läkarkostnader i samband med ett olycksfall. Du kan också få ersättning för återbesök och rehabilitering hos en sjukgymnast.

Varför teckna sjuk och olycksfallsförsäkring?

En olycksfalls- och sjukförsäkring kan vara en trygghet för dig och din ekonomi eftersom du kan få ersättning om du drabbas av en allvarlig sjukdom eller skada.